GERO R ESTRUCTURAL

GERO R ESTRUCTURAL

Maó perdorat d’argila cuita.

Amb relleu a les cares per adherència de l’arrebossat i arrebossat, per a ús en murs resistents, amb exigències acústiques, tèrmiques i davant del foc.

Classificació segons el 1996 – 1 –1 : Grup 2+ ús ​​estructural.

Tipus de producte Maó Perforat
Unitats/palet 240
Pes unitat 3, 20kg
Mida 290x140x90 MM
Recorregut R1
Planeïtat ≤ 5 MM
Paral·lelisme ≤ 5 MM
Resistència Mitjana Compressió
> 15 N/MM2
Resistència a Compressió normalitzada > 15 N/MM2
Esforç a compressió perpendicular A (consulteu taula)
Tipus de Refrentat Refrontat amb Morter
Estabilitat Dimencional NDP
Expansió per humitat
≤ 0,5 MM/M
Contingut en sals solubles actives
Categoria: S0
Reacció al foc EUROCLASSE A1
Absorció d’aigua: ≤ 20%
Densitat aparent ≤ 1000 KG/M3
Tolerància a la densitat aparent
≤ 10%
Configuració Vegeu dibuix acotat de la peça
Característiques tèrmiques: 0,28 (Valor declarat)
Característiques tèrmiques: 0,29 (Valor de disseny)
Resistència al gel/desgel (F0) No destinat a ésser exposat.
2021-12-21T16:15:54+00:00
Go to Top