BLOC CERÀMIC

Bloc ceràmic d’argila cuita.

Per a murs resistents, amb exigències acústiques, tèrmiques i davant del foc.

Classificació segons el 1996 – 1 –1 : Grup 2+ ús ​​estructural.

Tipus de producte Bloc Gran Format
Unitats/palet 160
Pes unitat 3, 95kg
Mida 27x19x10,5 CM
Recorregut R1
Planeïtat ≤ 5 MM
Paral·lelisme ≤ 3 MM
Resistència Mitjana Compressió
> 10 N/MM2
Resistència a Compressió normalitzada > 10 N/MM2
Esforç a compressió perpendicular A (consulteu taula)
Tipus de Refrentat Refrontat amb Morter
Estabilitat Dimencional NDP
Expansió per humitat
≤ 0,5 MM/M
Contingut en sals solubles actives
Categoria: S0
Reacció al foc EUROCLASSE A1
Absorció d’aigua: ≤ 20%
Densitat aparent ≤ 1000 KG/M3
Tolerància a la densitat aparent
≤ 10%
Configuració Vegeu dibuix acotat de la peça
Resistènia tèrmica: 0,37 M2K/W (Valor Tazbulat)
Resistència al gel/desgel F0 No destinat a estar exposat.