DINTEL ARMAT

Disposem de formigó armat de 14 cm X 6 cm, d’una longitud de 0,90 ml fins a 3,20 ml.

Tipus de producte Dintel Armado
Unitats/pack 15
Pes unitat 19 Kg/ml
Dintel Armat 1 260x14x6 CM
Dintel Armat 2 280x14x6 CM
Dintel Armat 3 300x14x6 CM
Dintel Armat 4 320x14x6 CM
Tipus de ciment
I 52,5
Tipus de armat 3 barres d’acer corrugt B500S de 10 mm de diàmetre
Capacitat portant 81 Kn
Càrrega admissible de servei 9 kN/ml
Resistència al foc R-90
Longitud suport recomanada 25cm