RASILLA RAYADA: 1.20 cm

Peça d’argila cuita amb perforació horitzontal.

Destinat a recobriments, amb relleu en una cara per agafada de l’arrebossat i arrebossat, per a ús no resistents, amb exigències acústiques, tèrmiques i davant del foc.

Classificació segons el 1996 – 1 –1: Grup II – ús no estructural.

Tipus de producte Rasilla
Unitats/palet 1296
Pes unitat 0, 920kg
Mida 270x135x15 MM
Recorregut R1
Planeïtat ≤ 5 MM
Paral·lelisme ≤ 5 MM
Resistència a Compressió (Categoria II)
≥ 1,0 N/MM2
Resistència Mitjana Compressió
≥ 1,0 N/MM2
Resistència a Compressió normalitzada ≥ 1,0 N/MM2
Esforç a compressió perpendicular A (consulteu taula)
Tipus de Refrentat Refrontat amb Morter
Expansió per humitat
≤ 0,5 MM/M
Contingut en sals solubles actives
Categoria: S0
Reacció al foc EUROCLASSE A1
Absorció d’aigua: ≤ 20%
Densitat aparent ≤ 1000 KG/M3
Tolerància a la densitat aparent
≤ 10%
Configuració Vegeu dibuix acotat de la peça
Resistènia tèrmica: 0,24 (valor declarat)
Resistènia tèrmica: 0,25 (valor de disseny)
Resistència al gel/desgel (F0) No destinat a ésser exposat.